Wateroverlast kan resulteren in grote economische schade voor bedrijven en instellingen.
Oorzaken van wateroverlast in gebouwen kunnen zijn: een stijging van het grondwater; lekkage;
overmatige regenval of overstroming.

Mogelijke gevolgen
: stilvallen bedrijfs-/productieprocessen; schade aan apparatuur; aantasting voorraden; verlies gegevens; verlies/schade kostbare goederen/(kunst)objecten.

Om onherstelbare schade te voorkomen
, is een tijdige signalering van wateroverlast van essentieel belang.
Met onze waterdetectie producten realiseert u een eenvoudige en accurate lekwatersignalering cq. wateroverlastsignalering

Toepassingsgebieden waterdetectie, o.a. in: - schakelruimte- archiefruimte - productieruimte- kelderruimte- computerruimte- opslagruimte - ketelhuizen - musea - ruimte met doorkruisende vloeistoffen(leidingen)

Waterdetectie

Relais: model WW24 en WW230
Tussen detector: Grijs model FE
Eind detector: Rood model AFE

Waterdetectieset met detectie kabel

Relais: model LKC-1500
Detectie via kabel