Advanced Instruments
&
Components
Aros de Esperanza
Adinco steunt al enige jaren de stichting Aros de Esperanza.
Aros de Esperanza is een Nederlandse humanitaire stichting die kansarme meisjes uit de achtergestelde wijken van Medellín, Colombia, buiten het bereik van drugs, bendes en tienerzwangerschap houdt, en ervoor zorgt dat de meisjes hun school afmaken en waardige normen en waarden aanleren. Voor meer informatie: www.aros-de-esperanza.org